Belediye Sitesi
 • Halkın yanında sosyal belediye : Akülü araç yardımı
 • Araç fillomuzu genişlettik
 • 88 Konutluk TOKİ Halkımızın hizmetinde
 • Zarife Ana Kadın Kollektif Yaşam Evi
 • Kadıköy Belediye Başkanı Sn.Aykurt Nuhoğlunu makamında ziyaretimiz
 • İlçemize akaryakıt istasyonunun kazandırılması
 • Öğrenci halk dayanışması ile çevre temizliği
 • Öğrenci halk işbirliği ile çevre temizliği
 • Öğrencilerimize kırtasiye yardımı
 • Sn.Başkan öğrencilerimiz ile
 • Rutin Muhtarlar Toplantımız
 • Nazım Hikmet Halk Kütüphanesi
 • Karla mücadelemiz
 • Şirin İlçemiz : Mazgirt
 • Ziyaretçilerimizin ilçe gezisi
 • İlçemiz ağaçlandırma çalışmalarımız
 • Belediyemiz sondaj çalışmaları
 • Belediyemiz Sondaj Çalışmaları
 • Halkımıza giyim yardımı
 • Mahalle arası yol asfaltlama çalışmaları
 • Ahmet Arif Gençlik ve Çocuk Parkı
 • Sabit Köylü Pazar Yeri
 • Hüseyin Cevahir Parkı
 • Muzaffer Oruçoğlu Parkı Açılışı
 • Kanalizasyon Çalışmalarımız
 • Halk Toplantıları
 • Munzur vadisi
 • Cumartesi Annelerine atfen yapılan çeşme
 • Kilitli parke çalışmalarımız
 • Yapılan yardımlar
 • Öğrencilerimize giyim yardımı
Fen İşleri Müdürlüğü

Fen İşleri Müdürlüğünün Görevleri

- Belediye sınırları içerisinde her türlü yapım, bakım ve onarım işlerini planlamak, projelendirmek, uygulamak.
- Mahallelerimizin cadde, sokak, bulvar, meydan, park, bahçe, Pazar yeri, refüj, tretuar ve diğer umuma açık alanların süpürülmesi ve çöplerinin toplanması – çöp döküm alanına naklinin gerçekleştirilmesi
- Haşere ile mücadele ilaçlama hizmetinin verilmesi
- Eski yapıların yıkımı, muhtelif boya işleri, çocuk oyuncaklarının tamiri, oturma elemanı ve çöp kovası ile konteyneri temin etmek
- Kantar hizmetinin verilmesi
- Kış mevsiminde tuzlama - karla mücadele edilmesi, kar ve tipi dolayısıyla kapanan köy yolları – mahalle yollarının açılması
- Numarataj hizmetinin verilmesi
- Doğalgaz, su, kanal ile ilgili her türlü sorunların çözümünde vatandaşlara yardımcı olmak.
- 4734 sayılı yasa kapsamında alınacak olan mal, mamul hizmet için gerekli işlemlerin yürütülmesi ve sonuçlandırılması.
- Belediyemize ait her türlü taşınmaz malın bakım, onarım ve tadilat işlemlerinin takibi.
- Belediyemizin tüm mahallelerindeki yeşil alan, park alanları ve ağaç dikim alanlarının bakım, onarım, yeşillendirme çalışmalarının yürütülmesi.
- Yolların imar planına uygun olarak trafiğe açılması için yeni yol açımı ve stabilizasyonu, beton parke vb. (Kilit taşı, bordür ve yağmur oluğu işçiliklerinin yaptırılması)
- Ayniyat işlemlerinin yapılması
- Toprak döküm sahalarının tespiti – denetleme
- İşçi, memur ve sözleşmeli personelin idari işlemlerini yürütmek
- Müdürlüğümüze gelen ve giden evrakların kayıt işlemlerini ve iş akışını takip etmek.
- Yaptırılan ihaleli işlerin, Bayındırlık İşleri Kontrol Yönetmeliği ve Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre kontrolünün yapılması.
Yaptırılan ihaleli işlerin, metrajlarının yapılması ve hak edişlerinin hazırlanması ve iş bitiminde kesin hesabının yapılması.
- Ana arterlerdeki asfalt problemlerinin belirlenerek Büyükşehir Belediyesindeki ilgili birimlere iletilmesi ve takip edilmesi
- Encümen Kararlarının tebliği ve alınan yıkımların yapılması.
Hızlı Menü